Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

O rejestrze - Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganej prawem ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ewidencji szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego. Ewidencja jest prowadzona w postaci elektronicznej.

Akt prawny regulujący prowadzenie systemu teleinformatycznego RPRM: Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410) dostępna pod adresem: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20061911410 otwiera się w nowej karcie

Logowanie do systemu

Logowanie jest realizowane za pomocą Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (e-PLOZ).
Link do rejestracji nowego konta na platformie jest dostępny pod adresem https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ otwiera się w nowej karcie

Nadawanie uprawnień w systemie

Możliwe role w systemie, o jakie może wnioskować użytkownik:

  • Wojewoda - Urząd Wojewódzki
  • Kontrola - MZ/NFZ
  • Administrator systemu - administrator systemu teleinformatycznego ewidencji - Centrum e-Zdrowia

Wniosek o nadanie uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się w zakładce Pomoc.

Pomoc - instrukcje obsługi oraz specyfikacja techniczna

Znajduje się w zakładce Pomoc.

Dane kontaktowe administratora biznesowego systemu teleinformatycznego RPRM

Uwagi dotyczące zawartości merytorycznej rejestru, w szczególności dotyczące danych jednostek, prosimy kierować do Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia na adres e-mailowy: dep-db@mz.gov.pl

Dane kontaktowe administratora technicznego systemu teleinformatycznego RPRM

Pomoc świadczymy przez 24 godziny 7 dni w tygodniu (również w święta).

Telefon kontaktowy: 19 239 wew. 6, następnie 2, a następnie 38

Telefon kontaktowy dla osób dzwoniących zza granicy: +48 515 239 239

E-mail: rjwprm@cez.gov.pl